SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Holetín 

Vznik hasičského sboru v Holetíně se datuje již od roku 1891. Původně byly v Holetíně dva hasičské sbory, a to na Dolním i na Horním Holetíně. V roce 1960 došlo ke sloučení obou sborů a vznikl tak jeden hasičský sbor Holetín. Společně byla poté vybudována nová požární zbrojnice, která sloužila pro uskladnění požární techniky z obou částí obce. V roce 1976 vyšla v platnost nová koncepce požární ochrany v kraji. Hasičský sbor v Holetíně byl začleněn do okrsku č. 11, kde společně s obcemi Včelákov, Babáky, Příkrakov, Tisovec a Kvasín zabezpečoval činnost okrsku. V roce 1978 byla sboru přidělena nová přívěsná přenosná motorová stříkačka PPS 12, plně vybavená. Tatra 805 byla dána do generální opravy a tím byla zaručena spolehlivost dopravy. Toto vybavení slouží sboru dodnes. Od roku 1976 se sbor pravidelně účastní soutěží požárních družstev. V roce 2009  bylo zakoupeno nové devítimístné vozidlo FORD. Čtyřkolová stříkačka DS 16 z roku 1934 původně z Horního Holetína slouží jako exponát v požárním muzeu ve Slatiňanech.

Kontakty

Email:  sdhholetin@seznam.cz

http://sdh.obecholetin.cz/

 

Galerie