Obec Všeradov

První písemná zpráva zmiňuje Všeradov již k roku 1487. Obec se nachází na hranici dvou chráněných krajinných oblastí Žďárské vrchy a Železné hory. Obec Všeradov je tvořena třemi místními částmi – Všeradov, Jasné pole a Milesimov.

Všeradov je typickou vsí s historickým okrouhlým návesním prostorem, který je tvořen květnatou loukou, nově zrekonstruovanou zvoničkou, zlaceným křížem, vzrostlými stromy a novější ulicovou zástavbou. Pozornost na návsi si zasluhuje především usedlost č.p. 10 s obytným domem, jehož jádro pochází ze 17. století.

Vzdálenější místní část Jasné Pole nenavazuje přímo na Všeradov. Leží v malém údolí Barchaneckého potoka, který se pod osadou vlévá do řeky Slubice. Osadu tvoří rozlehlé louky a drobné remízky ležící na prosluněné straně. Celou scenerií je možné se potěšit cestou k rybníku Januš.

Naopak místní část Milesimov navazuje na Všeradov a je vzorným příkladem, kde poměrně nevelké území je souměrně rozčleněno tak, že sevřená zástavba domků nepůsobí stísněným dojmem.

Ze Všeradova je možné jet autem, na kole či pěšky do nedalekého skanzenu Veselý Kopec, který leží od obce necelých 2,5 km. Mezi exponáty patří i tkalcovský stav, který pochází právě ze Všeradova, od rodiny Drápalíků. 

Občanskou vybavenost obce tvoří především místní prodejna Smíšené zboží Všeradov, dětské hřiště, lidová knihovna a obecní úřad. V obci působí spolek sbor dobrovolných hasičů Všeradov, který se podílí na pořádání kulturních akcí v obci ve spolupráci s obcí Všeradov.

V katastru obce se nachází lidová technická památka Králova Pila - roubený vodní mlýn s pilou "jednuškou". Zprávy o vodní pile pocházejí již ze 14. století. Tento objekt není veřejně přístupný.

V polovině 19. století měla obec celkem 45 domů s 320 obyvateli, v současnosti zde žije 152 obyvatel.

209_vseradovz_mala.jpg (441×500)

 

Kontakty

Obecní úřad Všeradov

Všeradov 39

539 01 Hlinsko v Čechách

 http://www.obecvseradov.cz

Galerie