Obec Vojtěchov

Obec Vojtěchov leží v průměrné nadmořské výšce 528 metrů. Ves vznikla ve druhé polovině 13. století za vlády Přemysla Otakara II. a jeho syna Václava II. Základem obce byla zemanská tvrz, která název dostala podle vlastního jména Vojtěch. K obci náleží místní část Pláňavy, o nichž je první písemná zpráva z roku 1706. Vznikla pravděpodobně z potřebnosti robotníků na jiné práce než zemědělské. Kolem této osady byla nalezena nová ložiska železné rudy a byly zřízeny nové hutě. Na počátku 19. století byl v obci založen evangelický hřbitov, na kterém se dosud pohřbívá. V těchto letech byl také stavěn obecní rybník. Obcí vede od roku 1871 železniční trať z Pardubic do Havlíčkova Brodu. Od roku 1884 je ve Vojtěchově aktivní hasičský sbor. Společně s Mysliveckým sdružením „Mokrá Leč“ zajišťují spolkové činnosti dodnes. V obci žije 416 trvale přihlášených obyvatel, z toho 29 v místní části Pláňavy. V současnosti je obec napojena na vlastní gravitační vodovod podzemní vody, je plynofikována a má multifunkční hřiště s dětským koutkem a zázemím. To výrazně pomáhá rozvíjet sportování a komunitní život v obci. Centrem kulturního života v obci je i kulturní dům a pohostinství, které bylo postaveno v roce 1928 obchodníkem Karlem Duchečkem. V roce 2010 byla otevřena Vojtěchovská rozhledna. Nachází se nad obcí v nadmořské výšce 589,9 metrů a nabízí překrásné výhledy na okolní krajinu. 

372_vojtechov_znak_oprava.jpg (164×200)

Kontakty

Obecní úřad Vojtěchov

Vojtěchov 120

539 01 Hlinsko

http://www.obecvojtechov.cz

Galerie