Obec Otradov

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Obec se nachází na Českomoravské vysočině ve svažitém terénu údolí říčky Krounky v nadmořské výšce 520 m, na katastrálním území o rozloze 500 ha. Do roku 1995 Otradov spadal pod obec Krouna, od 1. 1. 1996 je samostatnou obcí.

Nejstarší kulturní památku představuje gotický kostel sv. Bartoloměje. Postaven byl koncem 15. století pro horníky pracující v blízkých vápencových dolech a pravděpodobně nahradil starší románskou vyhořelou stavbu. Druhou památkou je Blažkův mlýn.

V roce 1786 vznikla v Otradově jednotřídní škola s vlastní budovou. Škola plnila svůj účel až do roku 1974, poté byla zrekonstruována a sloužila jako škola mateřská. V roce 1997 byl i její provoz pro malý počet dětí přerušen. V současné době děti navštěvují mateřskou a základní školu v Krouně.

V Otradově podnikají firmy Ergotep, Kablaně a několik dalších živnostníků. V obci byla provedena plynofikace. Nyní se projektuje výstavba vodovodní sítě a několik stavebních parcel. Z občanské vybavenosti zde lidé mohou využívat služby obecního úřadu, prodejny potravin i smíšeného zboží, veřejné knihovny s přístupem na internet, pohostinství, kulturní sál s venkovním posezením a dětským hřištěm. Milovníkům pohybových aktivit slouží pěkně upravený sportovní stadion s tanečním parketem, kde se také odehrává většina společenského dění.

Aktivní činnost v Otradově vyvíjí Sbor dobrovolných hasičů a hokejový klub HC Pstruzi Otradov. Hasičský sbor vznikl již v roce 1884. Kromě své obvyklé činnosti se ve spolupráci s obcí Otradov podílí na utváření společenského života a každoročně pořádá vyhlášené soutěže v hasičském sportu.

502_otradovzn.jpg (200×200)

Kontakty

Obecní úřad Otradov

Otradov 112

539 43 Krouna

Tel.: +420 724 826 288

E-mail: obec@otradov.cz

https://www.otradov.cz/

 

Galerie