Obec Mrákotín

Obec Mrákotín, s nadmořskou výškou 453 m, leží v mírném údolí mezi městy Hlinsko a Skuteč. K Mrákotínu patří také osada Oflenda. Obcí protéká Mrákotínský potok pramenící v ranských lesích, který se vlévá do říčky Žejbro. Od 1. ledna 1995 je Mrákotín samostatnou obcí. V obou částech žije 365 obyvatel. První dochovaná zpráva pochází z roku 1456. Původ obce není dosud historicky doložen. Jedna událost však praví, že v průběhu 16. a 17. století stála v Mrákotíně rychta. Jejím majitelem byl dle historických pramenů muž jménem Mrákot. Odtud byl pravděpodobně odvozen název obce. Ve státním archivu v Zámrsku je uložena „Obnovená kniha rychty Mrákotínské“, tzv. „gruntovnice“, s uvedeným letopočtem 1695. Rychta měla svoji vlastní pečeť, v jejímž středu byl okřídlený kůň a obvod lemoval nápis „Pečeť richti Mrákotski“. Na základě těchto historických podkladů byl obci předán 14. 5. 1996 znak a prapor s okřídleným koněm v červené barvě na stříbrném poli umístěným na španělském štítě.
Na katastru obce hospodaří Zemědělské družstvo vlastníků – mimo běžné aktivity se věnuje chovu krůt a brojlerů, které zpracovává ve vlastní porážce. Osada Oflenda je známa díky chovateli ovcí a výrobě atypického nábytku. V roce 2013 byl realizován projekt, spolufinancovaný EU a SZIF- „Zlepšení občanské vybavenosti obce Mrákotín“. Rekonstrukcí stávající budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice vznikl multifunkční prostor pro zájmové, volnočasové a kulturní aktivity pro organizovanou i neorganizovanou činnost dětí, dospívající mládeže a dospělých včetně zázemí, prostorná knihovna a místnost s veřejně přístupným internetem. Ke sportovním aktivitám bylo, v rámci projektu, vybudováno v osadě Oflenda hřiště.
Významným spolkem v obci je Sbor dobrovolných hasičů, k jehož 100. výročí byla v roce 1995 uspořádána oslava, která byla zároveň spojena s oslavou prvního roku obnovené samostatnosti obce. Dalším významným spolkem v obci je Myslivecký spolek Mrákotín.

Kontakty

Obec Mrákotín

Mrákotín 52

539 01 Mrákotín

https://www.obecmrakotin.cz/

 

 

Galerie