Obec Vortová

Obec Vortová leží mezi Hlinskem a Herálcem, v malebném údolí Vortovského potoka a je obklopena hlubokými lesy v nadmořské výšce 612 metrů. V obci se nachází tři rybníky se jmény Návesník, Utopenec a Zlámanec. Součástí obce je osada Lhoty, která leží na kopci nad Vortovou.
Dominantou obce je zrekonstruovaná Kaple Nanebevzetí Panny Marie, které byl položen základní kámen už v roce 1881. V obci Vortová má dlouholetou tradici Sbor dobrovolných hasičů, který se z velké části podílí na kulturním vyžití obce. Většina pořádaných kulturních akcí se odehrává v kulturním domě v centru obce, který vznikl z budovy bývalé školy přístavbou sálu. Je zde umístěno pohostinství, Česká pošta Partner, místní knihovna a v současné době je zde k využití vybavená místnost SPOZu, kde bylo nedávno obnoveno Vítání občánků. Příslušenství sálu je dobře vybaveno pro pořádání tanečních zábav, svateb, slavnostních schůzí, rodinných oslav, atd. Velkým kulturním vyžitím v obci je Staročeský masopust, který byl v roce 2010 zapsán na seznam nehmotného dědictví UNESCO.
V obci se nachází firma KOMUTEX s. r. o., která provozuje výrobu komutátorů v restituovaném objektu bývalé Hejdukovy tkalcovny. Zemědělské pozemky v obci jsou pronajaty soukromým zemědělcům Jiřímu Vaníčkovi, místní Ivaně Novákové a zemědělskému družstvu Agro Měřín. Ve Vortové se nachází dílny místních truhlářů (M. Novák, P. Mrkvička, VORTAP) a také je zde možnost nakoupit v místní soukromé prodejně potravin a smíšeného zboží.

Kontakty

Obecní úřad Vortová

Vortová 95

539 61 Vortová

http://www.vortova.cz

Galerie