Malečská energetická s.r.o.

Malečská energetická s.r.o. byla založena v červnu 2010, předmětem podnikání je výroba elektřiny a tepla. Malečská energetická s.r.o. je v přímém spojení se společností Malečská zemědělská s.r.o., která hospodaří na katastrech obcí Pokřikov, Vojtěchov a Raná. V areálu firmy je postavena nová bioplynová stanice (BPS), která slouží pro vysoce ekologické a účinné zpracování statkové produkce a fytomasy k výrobě elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie. Vstupní biomasa je zpracovávána procesem kvašení. Meziproduktem je bioplyn, který slouží k pohonu kogeneračních jednotek. Výstupem je elektrická energie, která je prodávána do rozvodné sítě a teplo, které je využíváno pro vytápění fermentačních nádrží. Zbylá část tepelné energie bude využívána v sušárně na dřevo, která je v současné době ve výstavbě. Tím bude uzavřeno plné využití vzniklé tepelné energie a nová provozovna pomůže řešit zaměstnanost v regionu. Vedlejší produkt digestát, který vzniká na základě biologického procesu ve fermentorech, je využíván jako kvalitní hnojivo pro pozemky společnosti Malečská zemědělská s.r.o. Ročně BPS vyrobí elektrický proud v objemu 8 mil. KWh, což zajišťuje roční provoz cca 2 tis. domácností o spotřebě 4 tis. KWh na jednu domácnost za rok.

Kontakty

Malečská energetická, s.r.o.

Vojtěchov 120

539 01 Hlinsko

http://www.zdmalec.cz

.