Středisko volného času POHODA a POHODA COOL

Středisko volného času POHODA a POHODA COOL, soukromé školské volnočasové zařízení pro děti a mládež, jehož zřizovatelem je zapsaný spolek Médea – z. s. Hlinsko, je zařízení pro zájmové vzdělávání, které nabízí všestranně zaměřené zájmové vzdělávání a další účelné a aktivní využití volného času dětem, mládeži, dospělým i rodičům s dětmi formou pravidelných zájmových útvarů a kurzů. Dále poskytuje množství příležitostných jednorázových a víkendových akcí - seminářů, soutěží, turnajů, přehlídek, výletů, exkurzí, expedic, besed, přednášek apod., a to ve všech zájmových oblastech. Dále pořádáme každoročně soustředění zájmových útvarů a letní příměstské a pobytové tábory.

V rámci volnočasových klubů se zaměřujeme na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, rizikovou a delikventní mládež a děti s poruchami chování.

Jedním z našich velkých cílů, které se nám daří naplňovat, je oslovit a přitáhnout děti a mládež, které nejsou schopny z jakýchkoliv důvodů navštěvovat sportovní, či jinak tematicky zaměřené zájmové útvary a kroužky v Hlinsku a okolí, děti nenadané, děti, které mají problém se začlenit do kolektivu apod.  

Kontakty

Mgr. Jiří Hrabčuk
ředitel SVČ POHODA a POHODA COOL
lektor a odborný poradce
předseda spolku Médea -z.s.
Tel.: +420 724 191 975

https://www.pohoda-cool.cz/

Galerie