Setkání starostů - druhý kulatý stůl

9. 9. 2015

Ve středu 23. září 2015 od 15:00 na MěÚ Hlinsko se uskuteční druhý kulatý stůl k projektu "MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ".

Hlavním bodem jednání bude prezentace dosavadních výsledků projektu, projednání, doplnění a schválení Strategie spolupráce obcí a aktuality k novým operačním programům.

Kancelář MAS Hlinecko

foto

Přílohy: