Šablony - informace MŠMT o možnosti změny formy uskutečňování vzdělávacího programu akreditovaného pro DVPP

27. 3. 2020

 

Informaci naleznete na tomto odkazu:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/informace-o-moznosti-zmeny-formy-uskutecnovani-vzdelavaciho?lang=1&ref=m&source=email&fbclid=IwAR0_7L9byH5sobGUaIHoGO-7MUGXN2k315giCjTOy3RHtjhWD67oGGtCe10