Vzdělávací programy Člověka v tísni zpřístupňují filmy, výukové lekce a další materiály pro online výuku

18. 3. 2020

 

Vzdělávací sekce Člověka v tísni se v reakci na preventivní uzavření škol rozhodly nabídnout učitelům zdarma své výukové a vzdělávací materiály. Zpřístupnily jim přes 270 audiovizuálních lekcí obsahujících filmy a další materiály, které mohou využívat učitelé i rodiče se svými dětmi. Pedagogům pak nabídly online vzdělávací materiály pro výuku globálního rozvojového vzdělávání či aktivního občanství nebo online knihovnu.

V nabídce Jednoho světa na školách, který spolupracuje s více než 3 800 školami v České republice, nechybí vítězné snímky uplynulých ročníků festivalu Jeden svět, který byl před týdnem neplánovaně přerušen. Standardně mají možnost využívat materiály na portálu JSNS.CZ zdarma pouze registrovaní uživatelé, z nichž převážná většina jsou učitelé. Najdou se mezi nimi ale také vychovatelé, výchovní poradci či metodici prevence. Počínaje tímto týdnem má po omezenou dobu, kdy zůstanou školy uzavřeny, možnost sledovat filmy a používat doprovodné materiály i bez registrace kdokoliv. Jedinou podmínkou je využití pouze pro nekomerční vzdělávací účely.

Vzdělávací program Varianty nabízí pedagogům volně dostupné online vzdělávací materiály pro výuku globálního rozvojového vzdělávání, aktivního občanství a dalších témat. V online knihovně najdou učitelé navíc řadu materiálů pro podporu společného vzdělávání, vzdělávání asistentů pedagoga a rozvoj demokratické kultury ve škole. V březnu spustí první webináře, které nahradí zrušené prezenční kurzy.

Jeden svět na školách (JSNS)

Obsah portálu JSNS.CZ je vhodný jak pro středoškolské studenty, tak pro první a druhý stupeň základních škol. Zájemci zde najdou především dokumentární, ale i hrané filmy, krátká videa, zvukové nahrávky či spoty doplněné o doprovodné materiály obsahující metodiku, informace k tématu, zpracované formou otázek a odpovědí, tipy na doplňkové aktivity a pracovní listy. Lektoři JSNS budou na portálu po dobu uzavření škol pravidelně publikovat tipy a doporučení, jak s materiály v současné mimořádné situaci pracovat. 

Pro účely online výuky na dálku je nutné metodiku i výběr materiálů přizpůsobit. „Filmy z portálu JSNS lze sdílet i v době, kdy jsou školy zavřené – pedagogové s mnohými z nich mohou v propojení s žáky a studenty pracovat z domova, podobně, jak byli zvyklí ve třídách. Na JSNS.CZ budeme pravidelně přinášet přehled filmů, které jsou pro sdílení on-line vhodné s tím, že aktivity k nim lze kreativně upravovat. Větší prostor mohou dostat písemně vypracované analýzy Otázek a odpovědí třeba metodou I.N.S.E.R.T., k reflexi emocí po filmu výborně poslouží metoda R.A.F.T. nebo Pětilístek,“ uvádí dlouholetá lektorka a metodička JSNS Vlasta Urbanová.

 „Ve větší míře lze také využít participaci rodičů – tedy něco, co jsme si často přáli, ale z různých důvodů taková míra propojení s rodinou nebyla možná. Společné sdílení dokumentárních filmů v domácím prostředí může být návratem k dobám, kdy se doma vyprávěly příběhy. Ty na našem webu jsou autentické, silné a nutí přemýšlet – nejen nad fakty, ale i nad našimi emocemi, rolemi, názory a postoji. Zkušenost ukazuje, že s využitím aktivit, které k filmům nabízíme, se daří svět reflektovat v hlubších souvislostech a přijímat různost názorů ne jako konflikt, ale jako možnost vzájemného obohacení. Možná právě v tomto období zpomalení a ztišení dostáváme kromě lekce o křehkosti civilizace i výjimečnou šanci lépe si navzájem naslouchat, slyšet se, vnímat hlubší souvislosti,“ dodává Vlasta Urbanová.

V nabídce najdete i výběr oblíbených snímků, které byly promítány v uplynulých ročnících festivalu Jeden svět. Mimo jiné nizozemský snímek #FollowMe, rozkrývající pozadí fungování jedné z nejoblíbenějších sociálních sítí současnosti – Instagramu. Film před rokem získal cenu studentské poroty festivalu Jeden svět 2019. V tematickém rozdělení lekcí na webové stránce JSNS.CZ/lekce spadá do kategorie mediální vzdělávání a je vhodný pro děti ve věku od 13 let. Kromě mediálního vzdělávání najdou zájemci na webu tematické okruhy věnující se moderním čs. dějinám, lidským právům, nedemokratickým režimům, rovnosti pohlaví, náboženství, rozvojové spolupráci, migraci, dětské práci, sociální problematice, šikaně, životnímu prostředí, globální změně klimatu ad. Nabídku lze filtrovat podle doporučeného věku dítěte. 

Vzdělávací program Varianty

Online kurzy pro sebevzděláváni pedagogů i žáků poskytuje rovněž vzdělávací program Varianty. Nabízí jim volně dostupné online vzdělávací materiály pro výuku globálního rozvojového vzdělávání, aktivního občanství a dalších témat. V online knihovně učitelé najdou řadu materiálů pro podporu společného vzdělávání, vzdělávání asistentů pedagoga či rozvoj demokratické kultury ve škole. Katalog je opatřen fulltextovým vyhledáváním, stačí se pouze zaregistrovat!

V reakci na aktuální situaci budou uzavřeny prezenční kurzy do konce dubna a místo nich budou otevřeny webináře pro vzdělávání a podporu online. První z nich bude spuštěn do konce března, sledujte náš web!

Online kurzy a webináře:

Vzdělávací materiály pro práci s žáky: 

 

Kontakty:

Táňa Abrhámová, mediální koordinátorka vzdělávacího programu JSNS
 tel.: 734 428 395, e-mail: tana.abrhamova@jsns.cz

Kateřina Lánská, mediální koordinátorka Vzdělávacího programu Varianty, Člověk v tísni
 tel: +420 778 442 555, katerina.lanska@clovekvtisni.cz