Jednání Výběrové komise 2. 3. 2020 - II.

3. 3. 2020

V pondělí 2. března 2020 se konalo jednání Výběrové komise.

Pozvánka, prezenční listina a zápis jsou přílohou této zprávy.

Přílohy: