Výběrové řízení na pozici členů národních, krajských a oblastních kabinetů projektu SYPO

21. 2. 2020

 

Učitelé neváhejte a hlaste se!

Národní pedagogický institut České republiky vyhlašuje v rámci projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů) výběrová řízení na pozici členů nově otevíraných národních, krajských a oblastních kabinetů. Po matematice, českém jazyku a ICT začnou fungovat metodické kabinety Předškolního vzdělávání, Prvostupňového vzdělávání a Přírodovědného vzdělávání.

 

Více informací o výběrových řízeních naleznete na webových stránkách:  http://www.projektsypo.cz/pridejte-se/pro-ucitele.html