Seminář s názvem Logopedická prevence – pojďme si spolu povídat

19. 2. 2020

Jak naučit děti a žáky správně mluvit, dobře slyšet, rozeznat jednotlivé hlásky mezi sebou, správně dýchat a vyťukat rytmus, i dobře naslouchat? Na to odpověděl seminář s paní Mgr. Martinou Křivkovou na téma Logopedická prevence –  pojďme si spolu povídat. Setkání proběhlo 18. 2. 2020 od 8:30 do 14:30 hodin ve sborovně Základní školy Ležáku, Hlinsko.

Účast: 21 pedagogů ze základních a mateřských škol

Děkujeme panu řediteli Loudovi za zapůjčení sborovny!

Galerie