Nová implementační aktivita MAP - konverzace v ruštině

31. 1. 2020

 

Vše je domluveno! Od příštího týdne budeme podporovat výuku ruštiny na základních školách Kameničky a Ležáků rodilou mluvčí! Paní Feofanová bude do škol docházet na jednu hodinu jednou za čtrnáct dní a bude s žáky procvičovat získané znalosti.


Věříme, že aktivita bude přínosná jak pro učitele, tak i pro žáky!

Galerie