Vědecký den na téma Plísně kolem nás II

28. 1. 2020

 

Včera jsme zorganizovali vědecký den na téma Plísně kolem nás, který byl tentokrát určen pro druhý stupeň základních škol mimo Hlinsko.

V rámci projektového dne byla vytvořena čtyři stanoviště – první bylo zaměřeno na problematiku kvašení a pozorování kvasinek pod mikroskopem, druhé na zajišťování pH různých druhů potravin a analytickou titraci, třetí se týkalo mikroskopování preparátů plísní a na posledním si žáci vyzkoušeli laboratorní práci s pipetami a mikrotitračními destičkami. 

Děkujeme pracovníkům Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za vytvoření skvělého programu a paní ředitelce Pšornové za zapůjčení prostor!

Účast: 24 žáků

Galerie