Jednání Výběrové komise 25. 10. 2019

25. 10. 2019

V pátek  25. října 2019 se konalo jednání Výběrové komise.

Pozvánka, prezenční listina a zápis jsou přílohou této zprávy.

 

Přílohy: