Jednání Výběrové komise 9. 12. 2019

10. 12. 2019

V pondělí 9. prosince 2019 se konalo jednání Výběrové komise.

Pozvánka, prezenční listina a zápis jsou přílohou této zprávy.

 

Přílohy:

Galerie