Jednání Kontrolní komise 4. 12. 2019

10. 12. 2019

Ve středu 4. prosince  2019 se konalo v kanceláři MAS Hlinecko jednání Kontrolní komise.

Pozvánka, prezenční listina a zápis jsou přílohou této zprávy.

 

Přílohy:

Galerie