Setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost

10. 12. 2019

V úterý 10. prosince se sešla pracovní skupina pro matematickou gramotnost.

Tématem setkání bylo plánování dalších aktivit na rok 2020.

Galerie