Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti k tématu začleňování dětí cizinců do povinné školní docházky

2. 12. 2019

 

MAS Hlinecko, v rámci aktivit Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, uspořádala v pátek 29. listopadu na hlinecké radnici setkání k tématu začleňování dětí cizinců do povinné školní docházky. Setkání bylo již 7. dílem cyklu Místní spolupráce škol a orgánu sociálně-právní ochrany dětí, který v uplynulých letech pro upevnění spolupráce mezi pedagogy a sociálními pracovníky ve prospěch dětí započal Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Městského úřadu Hlinsko. Účastníci a hosté z prostředí škol, školských zařízení, úřadů a sociálních služeb se během diskuse moderované Mgr. Jaroslavem Markem seznamovali s postupem přijímání dětí cizinců k povinnému vzdělávání a možnými úskalími během plnění školní docházky.

Galerie