Seminář Besídka dětí trochu jinak

25. 11. 2019

 

Čas vánočních besídek se blíží, i proto se nevšední seminář Besídka dětí trochu jinak s paní PaedDr. Vladimírou Horňáčkovou, Ph.D. těšil velké účasti!

Lektorka: PaedDr. Vladimíra Horňáčková, Ph.D.

Datum a čas: 25. 11. 2019, 9:00 - 13:30 hodin

Počet účastníků: 27

Obsah semináře:

Seminář přinesl náměty na uskutečňování „besídky“ formou zážitkového učení s využitím metod a technik dramatické výchovy (improvizace, živé obrazy, pantomima, dramatická etuda, hra v roli) bez nezáživného nacvičování a manipulování s dětmi. Vybrané aktivizující metody, dramatické hry a podněty k rozvoji tvořivosti dětí podpořily tvorbu scénářů „besídek“, do kterých se budou děti zapojovat s radostí a vlastní aktivitou. Diskuse účastníků přinesla inspiraci, jak využít tvořivost dětí, jak rozvíjet slovní zásobu, smyslové vnímání, sociální citlivost ve skupině, podpořit rozvoj kompetencí a pozitivně působit na osobnostní a sociální rozvoj dětí. „Besídka“ s uplatněním tvořivé dramatiky a příběhu umožní formou hry získat praktické zkušenosti z prožitku a aktivní činnosti, které se mohou zároveň využívat v edukaci i při realizaci větších tematických celků.

Galerie