Seminář na téma Fyzika – technika – příroda v experimentech a projektech

19. 11. 2019

 

Ukázka toho, že přírodní vědy jsou zajímavé a zábavné = seminář Fyzika – technika – příroda v experimentech a projektech.

Počet účastníků: 9

Lektorka: RNDr. Renata Holubová

Obsah semináře:

Seminář vedla paní RNDr. Renata Holubová, která působí jako vedoucí oddělení didaktiky fyziky v rámci Katedry experimentální fyziky na Přírodovědecké Fakultě univerzity Palackého v Olomouci, zde se specializuje na didaktiku fyziky, tvorbu učebnic a výukových materiálů, mezipředmětové vztahy a experimenty s jednoduchými pomůckami. V první části semináře byly prezentovány náměty k projektům z oblasti aplikace fyziky v technice a přírodě. V druhé části semináře byly představeny sady jednoduchých experimentů pro potřeby výuky fyziky na ZŠ v rámci integrovaného přístupu k přírodovědnému vzdělávání. Účastníci semináře si experimenty vyzkoušeli a ke každému pokusu obdrželi návod se sadou otázek pro žáky (včetně vzorových odpovědí).

Galerie