Seminář na téma Veselé logopedické chvilky

12. 11. 2019

Jak vytvářet preventivní logopedické programy? I na tuto otázku odpovědělo školení s paní PhDr. Kateřinou Peškovou na téma veselé logopedické chvilky.

Počet účastníků: 27

Lektor: PhDr. Kateřinou Peškovou

Obsah semináře:

Seminář byl zaměřený na plánování a tvorbu preventivních logopedických programů v MŠ. Účastníci byli seznámeni s variabilitou struktury a obsahu logopedických chvilek - účastnici si vytvoří základní strukturu logopedické chvilky vhodnou pro jejich skupinu dětí a dle možnosti zařízení, ve kterém pracují. Vyzkoušejí si některé činnosti a hry, které budou tvořit základ zásobníku her na posilování mluvního projevu, seznámí se s možnostmi využití konkrétních pomůcek a s doporučenou literaturou, pozornost bude věnována také zásadám podpory mluvního vývoje a pracovních návyků dětí předškolního věku, pedagogické diagnostice a možnostem a úskalím spolupráce s rodinou, plánování logopedických chvilek, jejich struktura, dechová a artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, jemná grafomotorika, praktické vyzkoušení vybraných cvičení z praxe, výměna zkušeností z preventivní praxe.

http://www.mashlinecko.cz/_uploads/content/420/img_9894.JPG
Na obrázku může být: uvnitř
Na obrázku může být: one or more people , people sitting a indoor