Seminář na klimatické změny

18. 6. 2015

Dne 17. června 2015 proběhl ve Stanském mlýně u Hlinska seminář na téma "Regiony a měnící se svět. Hrozba nebo příležitost?", který je součástí projektu "Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích".

Cílem semináře bylo představit místním akčním skupinám a jejich partnerům možnosti, jak proměnit hrozby spojené s klimatickými změnami v příležitost pro regiony na cestě k jejich udržitelnosti a větší soběstačnosti. Seminář ukázal konkrétní opatření, která lze zapracovat do regionálních strategií a rovněž inovativní koncept participativního projednání v regionech. Součástí semináře bylo také názorné představení mobilní výstavy MAREK a představení soutěže CO2 liga pro základní a střední školy s tematikou ochrany klimatu.

Seminář se konal v malebném a klidném penzionu Stanský mlýn, který je držitelem značky Kvalita z Hlinecka. Po celou dobu semináře bylo zajištěno bohaté občerstvení tvořené převážně z potravin, které obdrželi regionální značku Kvalita z Hlinecka.

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie