Seminář Šikana jako narušení vztahů ve skupině

24. 10. 2019

Tématem dalšího semináře byla šikana.

Počet účastníků: 13

Lektor: Mgr. Petr Dřínovský

Obsah semináře: teoretické vymezení pojmů - šikana, teasing, apod., seznámit účastníky se stadii šikany, naučit je jednotlivá stadia rozpoznat, seznámení s projevy šikanujícího chování – typy obětí, typy agresorů, s varovnými signály šikany, dominantním cílem by mělo být naučit účastníky strategii vyšetřování šikany (vyvarování se základních chyb) a dále naučit jednotlivým metodám řešení šikany – metoda usmíření a metoda vnějšího nátlaku, jedním z cílů je i naučit základní práci se skupinou s projevy šikany.

Galerie