Vědecký den na téma Plísně kolem nás

21. 10. 2019

Historicky první vědecký den pořádaný v rámci projektu!

Lektoři: pracovníci Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice

Počet účastníků: 24

Obsah: Vědecký den pro žáky osmých a devátých tříd s pracovníky Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. V rámci projektového dne byla vytvořena čtyři stanoviště – první bylo zaměřeno na problematiku kvašení a pozorování kvasinek pod mikroskopem, druhé na zajišťování pH různých druhů potravin a analytickou titraci, třetí se týkalo mikroskopování preparátů plísní a na posledním si žáci vyzkoušeli laboratorní práci s pipetami a mikrotitračními destičkami. 

Děkujeme paní ředitelce Pšornové za zapůjčení prostor pro školení.

Galerie