Seminář Třídnická hodina - prostor pro efektivní řešení problémů i osobnostní růst žáků

16. 10. 2019

Jak vést třídnickou hodinu? Na tuto a další otázky poskytly odpověď dva semináře na toto téma!

Lektorka: Mgr. Lenka Budínská

Počet účastníků: 24

Obsah: pojetí výchovy, styly vedení třídnické hodiny, třídnická hodina vedená formou demokratické diskuse, třídnická hodina jako osobnostně-sociální rozvoj žáků, pravidla na třídnické hodině, praktická ochutnávka, náměty pro praxi, sdílení zkušeností, otázky a diskuze.

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu řediteli Culkovi za poskytnutí prostor pro školení.