Projekt spolupráce „MAS spolupracující“ je ve finále

10. 6. 2015

V rámci projektu spolupráce s názvem MAS spolupracující z opatření IV.2.1 PRV byla vytvořena Metodika pro stanovení přidané hodnoty projektů spolupráce.

Tato metodika byla připravena ve spolupráci pěti místních akčních skupin ‐ MAS Moravský kras z.s., MAS POLIČSKO, z.s., Místní akční skupina Hlinecko, z.s., Místní akční skupina Podhostnýnska, z.s., MAS Střední Vsetínsko, z.s. za účelem vytvoření návodu („kuchařky“) pro přípravu projektu spolupráce s přidanou hodnotou. Tento metodický dokument přímo navazuje na předchozí výstupy projektů realizovaných výše uvedenými místními akčními skupinami, které mají zkušenosti s přípravou a realizací projektů spolupráce.

Cílem metodiky bylo vytvoření podkladů pro vyhodnocení přidané hodnoty projektů spolupráce. Zhodnocením zrealizovaných nebo doposud probíhajících, neukončených projektů spolupráce byli stanoveny ukazatele přidané hodnoty, které budou dále využity při přípravě projektů spolupráce.

Realizace projektu probíhala od 9/2014 do 6/2015.

Kancelář MAS Hlinecko

Přílohy:

Galerie