Seminář Cvičení ticha

10. 10. 2019

Pokračujeme v pořádání seminářů pro pedagogické pracovníky! Další seminář byl na téma cvičení ticha.

Lektorka: Vlasta Hillebrandová

Datum a čas: 10. 10. 2019, 8:30 – 15:00 hodin

Počet účastníků: 11

Obsah: význam cvičení ticha, význam cvičení rovnováhy (chůze po elipse), postup nácviku ticha a chůze po elipse, cvičení se špendlíkem – „vteřinové“ ticho, elipsa – základní použití, tiché hry - prohlubování dovedností, nácvik „nehybného“ ticha, závěrečná elipsa, připravit pedagogy na možnost integrace cvičení ticha do běžného chodu dne mateřské školy.

Galerie