Nezapomeňte (se) vrátit

1. 4. 2013

18.3.2013 došlo v Hlinsku a následně 27.3. v Bystrém k projednávání projektu „Nezapomeňte (se) vrátit“, který je připravován místními akčními skupinami na Hlinecku, Poličsku a okolo Moravské Třebové a Jevíčka.

Projekt je připravován formou spolupráce a i když se myšlenka a nápad projektu tvůrčímu týmu líbí, je třeba jej projednat ve všech regionech, doplnit, opravit anebo rozšířit koncept podle reality a zjistit o něj zájem v jednotlivých MAS, v tomto případě mezi zástupci obcí a knihovníky.

Na samotné přípravě konceptu projektu se podílely nejen manažerky všech tří MAS- Olga Ondráčková za MAS Hlinecko, Petra Martinů za MAS Sdružení pro rozvoj Poličska a Mirka Šejnohová za Moravskotřebovsko a Jevíčsko, ale také zkušené knihovnice z regionu. Za Knihovnu v Poličce Lenka Navrátilová, z Jevíčka Táňa Kavanová, z Jaroměřic Helena Vykydalová a z Moravské Třebové Ludmila Koláčková. Koncept projektu byl představen a prodiskutován a nyní mají zástupci z MAS čas na jeho doplnění a potvrzení případného zájmu. V průběhu dubna proběhne ještě projednávání konceptu v MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko a projekt bude dále upraven a dopracován. Měsíce duben a květen budou určeny k přípravě žádosti projektu, která bude projednána na Valných hromadách všech tří MAS a pokud jimi bude schválena, bude žádost v červnu na Centrální pracoviště SZIF podána. Po podání projektu následuje kontrola žádostí a jejich obhajoba před hodnotící komisí, která vybere nejzajímavější projekty k finanční podpoře.

Zpracovala Olga Ondráčková

Galerie