Setkání se zástupci škol z regionu Hlinecka

6. 5. 2015

Místní akční skupina Hlinecko, z. s. uspořádala dne 29. dubna setkání škol z regionu Hlinecka.

Zástupci škol byli informováni o možnosti čerpání dotací z programového období 2014 – 2020 prostřednictvím MAS Hlinecko. Dále jim byly představeny další možnosti spolupráce MAS se školami a také byli požádáni o aktualizaci projektových záměrů do zásobníku projektů.

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie