Setkání skupiny „Služby na venkově“

12. 3. 2013

12.3.2013 přivítali zástupci MAS Hlinecko, o.s. na svém území pracovní skupinu „Služby na venkově“, která byla založena zástupci Spolku pro obnovu venkova, Svazem místních samospráv, Svazem měst a obcí, Svazem českých a moravských spotřebních družstev a Národní síti Místních akčních skupin.

Výsledek jednání bude předán prostřednictvím zástupců vedení jednotlivých organizací, odkud bude distribuován dále mezi zástupce jednotlivých krajů. Každý kraj má jiné potřeby a podmínky, ale všechny malé obce či místní části pod 500 obyvatel mají problém s udržením fungování základní obslužnosti v oblasti spotřebního zboží. Pardubický kraj proto jako první v ČR nabídl pomoc malým obcím, které zvažovaly zavření nebo zrušení nevýdělečných prodejen.
Zástupcům Obce Vysočina děkujeme za vřelé přijetí v obci a konfrontaci reálných výsledků podpory.

Zapsala Olga Ondráčková
delegovaná do pracovní skupiny jako zástupkyně NS MAS ČR


foto1: Olga Ondráčková z MAS Hlinecko, radní Václav Kroutil a předseda pracovní skupiny Petr Zaremba v prodejně v obci Dřevíkov
foto2: Zleva radní Václav Kroutil, Olga Ondráčková z MAS Hlinecko a starosta Obce Vysočina Tomáš Dubský před prodejnou v Dřevíkově

Přílohy:

Galerie