Místní akční skupina Hlinecko uspěla v přípravě projektů spolupráce

2. 1. 2014

Hlinecké noviny

leden 2014, ročník 16, číslo 1, str. 3
foto