Certifikace regionální značky

1. 3. 2015

Druhé kolo certifikace regionální značky "Kvalita z Hlinecka" proběhne v polovině dubna 2015.

Výzva na podávání žádostí bude vyhlášena od 7. března 2015 do 7. dubna 2015. Oficiální předání certifikátů nově udělených značek se uskuteční 24. dubna na Svatojiřském jarmarku v hlineckém Betlémě. Zájemci o udělení značky si budou moci po celou dobu vyhlášení výzvy podávat žádosti osobně v kanceláři MAS Hlinecko, Máchova 1121, 539 01 Hlinsko a budou jim poskytnuty bezplatné konzultace.

Zájemci o udělení značky kontaktujte koordinátorku pro udělení značky paní Hanu Rouhovou na emailu: rouhova@mashlinecko.cz nebo na tel. čísle 728 728 072.

Pravidla užívání značky, certifikační kritéria, žádosti o udělení značky a další potřebné informace naleznete na webu: www.mashlinecko.cz v záložce "Kvalita z Hlinecka".

Kancelář MAS Hlinecko

foto