MAS Hlinecko, z.s. vyhlašuje VÝZVU

3. 3. 2015

Místní akční skupina Hlinecko, z.s. vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí
o udělení značky „Kvalita z Hlinecka" v následujících oblastech:

• Výrobky a produkty
• Ubytovací a / nebo stravovací zařízení
• Zážitky

Zájemci o udělení značky si mohou podávat žádosti osobně v kanceláři MAS Hlinecko, z.s. v období od 9. března do 7. dubna 2015 v pracovních dnech od 8 do 15 hodin, kde jim bude poskytnuta bezplatná konzultace, případně mimo tyto hodiny po telefonické domluvě.

Certifikace výrobků a služeb proběhne 15. dubna 2015. Oficiální předání certifikátů udělených značek se uskuteční 24. dubna 2015 na Svatojiřském jarmarku (Hlinsko - Betlém).

Žádosti pro všechny oblasti, stejně jako certifikační kritéria, mapa území MAS Hlinecka, a pokyny pro použití značky, jsou uveřejněny na webových stránkách www.mashlinecko.cz v záložce „Kvalita z Hlinecka".

Kontaktní osoby:

Ing. Olga Ondráčková, koordinátorka značky
ondrackova@mashlinecko.cz, tel.: 777 111 078

Bc. Hana Rouhová, administrátorka značky
rouhova@mashlinecko.cz, tel.: 728 728 072

Cíle a zakládání principy regionálního značení:

Značka „Kvalita z Hlinecka" garantuje především regionální působnost výrobku nebo regionální exkluzivitu služby a také jejich kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. Cílem udělování značky je podpora a propagace regionálních výrobců a výrobků z Hlinecka, zvyšování kvality regionální produkce, zvyšování pocitu sounáležitosti místních obyvatel s regionem a propagace regionu zejména v oblasti cestovního ruchu.

Kancelář M.A.S.Hlinecka

foto

Přílohy: