Setkání podnikatelů

27. 2. 2015

Dne 24. února 2015 uspořádala Místní akční skupina Hlinecko společně s Krajsou hospodářskou komorou Pardubického kraje setkání podnikatelů.

Starosta města Hlinska pan Miroslav Krčil seznámil přítomné s analýzou volných míst určených pro podnikání a představil návrh na obnovení středního odborného školství a rekvalifikačního střediska v Hlinsku. Vedoucí úřadu práce pan Petr Sádovský informoval přítomné o podílu nezaměstnaných osob
k 31. 12.2014, upozornil je na změny v zákonech a poukázal na možné příspěvky na pracovní místa pro evidované osoby na úřadu práce. Manažerka MAS Hlinecko paní Olga Ondráčková přednesla prezentaci o plánovaném čerpání dotací z evropských fondů na nové programové období 2014-2020. Na setkání se zúčastnilo téměř třicet podnikatelů. Po všech příspěvcích následovala diskuze.

Kancelář M.A.S.Hlinecko

Galerie