Dotační fondy po lopatě

4. 2. 2015

Sdružení místních samospráv ČR ve spolupráci s místními akčními skupinami Pardubického a Královehradeckého kraje uspořádali dne 30. ledna 2015 v Kongresovém centru Aldis v Kradci Králové workshop na téma: Programové období 2014+ aneb dotační fondy po lopatě.

Na programu bylo především přiblížit starostům zkratky, nová pravidla a příležitosti, které přináší nové operační programy připravené pro nové plánovací období 2014 – 2020.

Zúčastnění se také dozvěděli o možnostech čerpání finančních prostředků pro obce v novém programovém období z IROP, PRV, CLLD prostřednictvím MAS a další zajímavosti vycházející z platné legislativy. Tento workshop byl jedním z výstupů projektu SMS ČR s názvem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“, do kterého je Místní akční skupina Hlinecko zapojena.

Kancelář M.A.S.Hlinecko

Galerie