Setkání starostů - první kulatý stůl

4. 2. 2015

Místní akční skupina Hlinecko společně se Sdružením místních samospráv uspořádalo dne 27. ledna 2015 ve velké zasedací místnosti MěÚ Hlinsko první kulatý stůl pro starosty v rámci projektu OP LZZ „MAS Jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“.

Hlavním bodem jednání bylo seznámit starosty s dosavadními výsledky projektu na území MAS a získat data pro studii současného stavu výkonu veřejné správy v obcích a návrhy jejího efektivnějšího výkonu. Pozvání na setkání přijal i tajemník SMS Mgr. Tomáš Chmela a starosta obce Křižánky pan Ing. Jan Sedláček. Závěr setkání byl věnován neformální diskuzi a výměně zkušeností mezi přítomnými pracovníky veřejné správy a hosty.

Kancelář M.A.S.Hlinecko

Galerie