Právě vyšel medový Hlinecký Strakáček

5. 2. 2015

Do všech škol na území MAS Hlinecko bylo distribuováno druhé číslo časopisu pro naše děti s názvem "Hlinecký Strakáček". Celé číslo je tématicky zaměřeno na problematiku a význam včelařství, které je v našem regionu velmi rozšířené.

Časopis pro naše děti také bude zdarma dětem k dispozici na úřadech jednotlivých obcí z území MAS Hlinecko, stejně jako v Infocentru na Betlémě a kanceláři místní akční skupiny. Věříme, že děti se se svými rodiči pobaví a třeba si se Slávkem Strakatým, který je celým číslem provází, také zasoutěží.
V elektronické verzi je časopis k dispozici na webových stránkách MAS Hlinecko.

OO

Přílohy: