MAS Hlinecko odsouhlasila podání žádosti o dotaci

25. 2. 2013

Místní akční skupina Hlinecko, o.s. odsouhlasila podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova- opatření III.4.1. Získání dovedností, animace a provádění s názvem "Hlinecko tradičně a nově".

Pokud bude dotace úspěšná, MAS získá finance nejen na podporu vypracování Integrované strategie území, ale i na podporu tzv. tréninkové výzvy v regionu.
Valná hromada MAS Hlinecko si odsouhlasila, že pokud získá dotaci v "testovacím" Programu rozvoje venkova, nabídne 100 000 Kč na tzv. tréninkovou výzvu zpět do území. Spolky, obce, svazky, zemědělci i ostatní podnikatelé si budou moci připravit malý projekt na propagaci území Hlinecka pod hlavičkou MAS, který zrealizují a MAS jim na něj přispěje. Předpokládáme, že touto formou se podaří podpořit 5-10 akcí v našem regionu od prázdnin 2013 do prázdnin 2014.
V květnu 2013 budou známy podmínky realizace těchto drobných projektů-akcí. Budou sestavena kritéria výběru a osnovy projektů a jednotliví zájemci budou moci informovat na semináři týkající se výzvy. Výzva v roce 2013 bude jedinou možností, kterou MAS může v roce 2013. S dalšími většími a investičními projekty se budou moci ucházet subjekty na území MAS za předpokladu výborně zpracované strategie a připravenosti samotné MAS do dalšího období.

Zapsala Olga Ondráčková,
manažerka MAS Hlinecko, o.s.