Jednání Výběrové komise 30. 5. 2019

31. 5. 2019

Ve čtvrtek 30. května 2019 se konalo jednání Výběrové komise.

Pozvánka, prezenční listina a zápis jsou přílohou této zprávy.

 

 

Přílohy: