Jednání Výběrové komise 2. 5. 2019

3. 5. 2019

Ve čtvrtek 2. května 2019 se konalo jednání Výběrové komise.

Pozvánka, prezenční listina a zápis jsou přílohou této zprávy.

 

 

Přílohy: