Dalších 6 projektů ve výši cca 2 mil. Kč dotace z Programu rozvoje venkova bylo podpořeno pro podnikatele z území Místní akční skupiny Hlinecko.

17. 5. 2019

Přílohy: