Jednání Výběrové komise 1. 4. 2019

2. 4. 2019

V pondělí 1. dubna 2019 se konalo jednání Výběrové komise. 

Pozvánka, prezenční listina a zápis jsou přílohou této zprávy.

 

 

Přílohy:

Galerie