Jednání Výběrové komise 25. 3. 2019

26. 3. 2019

V pondělí 25. března 2019 se konalo jednání Výběrové komise.

Pozvánka, prezenční listina a zápis jsou přílohou této zprávy.

 

 

Přílohy: