Seminář pro žadatele ve 2. a 3. výzvě z Operačního programu Životní prostředí

30. 4. 2019

Místní akční skupina Hlinecko Vás zve na Seminář pro žadatele ve 2. a 3. výzvě Operačního programu Životní prostředí, konkrétně se jedná o níže uvedená opatření:

  • 2. výzva: realizace ÚSES, protierozní opatření (ukončení výzvy 29. května 2019 15:00 hodin)
  • 3. výzva realizace sídelní zeleně (ukončení výzvy 19. září 2019 15:00 hodin)

Seminář se uskuteční v pondělí 13. května od 15:00 do 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Hlinsku, Poděbradovo náměstí, Hlinsko 539 01.

 

Doporučujeme žadatelům, aby se seznámili na webových stránkách MAS Hlinecko, konkrétně www.mashlinecko.cz s podmínkami programu a podklady, které jsou uvedeny pod odkazem výzvy - Operační program Životní prostředí (výzva č.2 a výzva č.3).

 

foto