Pozvánka na seminář Problematika edukace klienta s PAS

29. 4. 2019

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II pořádá MAS Hlinecko pro učitele prvního stupně základních škol seminář s názvem Problematika edukace klienta s PAS. Seminář se uskuteční 6. května 2019 od 13:00 do 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko. Seminář povede paní Mgr. Markéta Jirásková.

Obsah semináře:

  1. Diagnostika PAS - způsob stanovování této závažné diagnózy ze strany odborníků.
  2. Strukturované učení a TEACH program - teoretická východiska.
  3. Konkrétní didaktické postupy využívané při edukačním procesu žáků v běžných mateřských školách, základních a středních školách.
  4. Podpůrná opatření vhodná pro žáky s PAS, spolupráce školy a školského poradenského zařízení.
  5. Tvorba IVP - kritéria pro výběr optimální individuální terapie (problematika terapií bude zmíněna okrajově a informativně).

Pozvánka je vložena níže.

Kancelář MAS Hlinecko

 

foto

Přílohy: