Pozvánka na seminář Zvládání stresu

16. 4. 2019

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II pořádá MAS Hlinecko pro pedagogické pracovníky a rodiče seminář s názvem Zvládní stresu. Přednáška se uskuteční ve středu 24. dubna 2019 od 9:00 do 14:00 hodin ve sborovně Základní školy Hlinsko, Ležáků 1449, 539 01 Hlinsko. Seminář povede paní Mgr. Helena Wiesenbergová.

Obsah semináře: Cílem kurzu je naučit účastníky zvládání stresových situací v rámci svých funkcí. Definovat stres, stresory, uvědomit si, na jakých rovinách se stres projevuje. Část semináře bude zaměřena na řešení a zvládání konfliktních situací, které s sebou nese pedagogická profese. Co je to stres - zmapování vlastní situace - stres jako energie připravená k činu - projevy stresu, stresory. 

 

 

Pozvánka je vložena níže.

Kancelář MAS Hlinecko

 

foto

Přílohy: