Konference k projektu spolupráce Život a historie vypálených obcí aneb

12. 11. 2014

Čtvrtého listopadu 2014 se konala v Multifunkčním centru v Hlinsku závěrečná konference k projektu spolupráce na téma vypálených obcí za období 2. světové války a osudů jejich obyvatel. Konference se účastnilo 250 zapojených dětí z 15 škol z okolí vypálených obcí, čtyři místní akční skupiny a zástupci celkem sedmi vypálených obcí.

Děti ze svých exkurzí vytvořily poutavou knihu, ve které najdete díla výtvarná, literární nebo fotografická. Ze všech prací, které děti odevzdaly, byla vytvořena výstava, kterou je možné shlédnout po konferenci pro veřejnost ještě v hale MFC další dva týdny. Kniha byla vydána ve 12 000 výtiscích a zdarma ji zájemci mohou obdržet v Informačním centru na Betlémě nebo v kanceláři MAS v ulici Máchova 1121. Součástí projektu bylo i vydání souboru sedmi letáků o jednotlivých vypálených obcích.
Ty byly vydány v nákladu 30 000 ks sad a opět jsou zdarma k dispozici zájemcům. A proč tolik? Počet výtisků obou výstupů z projektu odpovídá závažnosti tématu, vypálených obcí mimo Lidice bylo sedm a jsou rozsety na několika místech naší republiky. Je třeba dbát na to, aby český národ na svou historii nezapomínal a stále si připomínal hrůzy minulosti, které se staly. A prostřednictvím dětí a studentů, kteří měli možnost se do projektu zapojit, nebude přerušena linie předávání vlastních zkušeností s touto tragédií a besed s pamětníky z generace na generaci. Nyní je úkolem pracovníků všech místních akčních skupin v tištěné nebo elektronické verzi distribuovat letáky i knihy dětí pokud možno do všech škol v České republice. To proto, aby se v rámci tragédií druhé světové války neučilo na základních školách pouze o Lidicích, Ležákách, případně Javoříčku. Aby bylo jasné, že obdobná tragédie postihla více obcí, a byla pro celé široké území stejně zdrcující. Celý projekt mohl být realizován díky podpoře finančních prostředků z Evropské unie a České republiky prostřednictvím Programu rozvoje venkova - opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.

Olga Ondráčková, manažerka a autorka projektu spolupráce

Přílohy:

Galerie